EN

Liisa Hietanen was born in Lohja, Finland in 1981. She graduated as Bachelor of Design from Lahti University of Applied Sciences in 2007 and as Bachelor of Fine Arts from Tampere University of Applied Sciences in 2012. She currently lives and works in Hämeenkyrö, Finland.

“I make sculptures by means of crocheting and knitting. When I made my first crocheted artwork I didn't have any earlier background in yarn-based handcrafts. It was a realization I had in art studies 2009 that made me turn these techniques into my sculpting methods.

I am currently working on a series of works called Villagers. In the series I depict my fellow villagers from Hämeenkyrö in crocheted and knitted sculptures. I meet my models in natural everyday situations. The process of choosing a model is intuitive. The person depicted might be someone I meet in the library, in the locker room of the gym or walking their dog on the way home. I don't know most of my models beforehand but as the process goes on I get to know them.

The slow handcraft techniques work as a counterforce to the accelerating pace in different areas of life. To me important values in my works are encountering someone very concretely, seeing the other for real and getting to know them slowly. I see these as relevant values and balancing actions especially in contrast to quick stirs and thin encounters in social media.

After settling in Hämeenkyrö I wanted my work in the village to be meaningful both for myself and the others living there. When each Villager sculpture is finished I bring them to public sites in Hämeenkyrö for the locals to see. The works have been on display for example in the local library, Restaurant Kehäkukka, Sitomo Flow'er flowershop and Veikon Kone household appliance shop. Working in a community is an essential part of my work and I want to have a dialogue with the people directly in my surroundings.

The Villagers series has been supported by Alfred Kordelin Foundation,  Finnish Art Society, Finnish Cultural Foundations Pirkanmaa Regional Fund and Arts Promotion Centre Finland.

 

FI

Liisa Hietanen on syntynyt Lohjalla 1981. Hän on opiskellut muotoilua Lahden muotoiluinstituutissa 2003-2007 ja valmistui kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2012. Hän asuu ja työskentelee Hämeenkyrössä.

“Teen kuvanveistoa käsityömenetelmin virkaten ja neuloen. Kun tein ensimmäisen virkatun teokseni, minulla ei ollut aiempaa taustaa lankakäsitöiden parissa. Lankatekniikat ovat muodostuneet minulle kuvanveiston välineiksi taideopinnoissa vuonna 2009 saadun oivalluksen myötä.

Työskentelen tällä hetkellä Kyläläiset teossarjan parissa. Sarjassa toteutan virkattuja ja neulottuja henkilökuvia oman kotikuntani Hämeenkyrön asukkaista. Kohtaan teosten esikuvat luontevasti omassa elinpiirissäni ja mallien valinta tapahtuu intuitiivisesti. Teoksen malli saattaa löytyä kirjastosta, jumpan pukuhuoneesta tai kotimatkalta koiraa ulkoiluttamasta. En tunne useimpia mallejani etukäteen, mutta teoksia työstäessä he tulevat tutuiksi.

Hitaat käsityömenetelmät toimivat kuin vastavoimina eri elämänalueilla tapahtuvalle kiihtyvyydelle. Teoksissa on kyse ihmisen kohtaamisesta hyvin konkreettisesti, toisen näkemisestä ja hitaasta tutustumisesta. Näen nämä merkityksellisinä arvoina ja tasapainottavina tekoina erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvien nopeiden kohahdusten ja ohuiden kohtaamisten rinnalla.

Asetuttuani Hämeenkyröön halusin, että asuinpaikallani on merkitystä sekä itselleni että muille kyläläisille. Jokaisen kyläläisteoksen valmistuttua tuon ne esille Hämeenkyrössä julkisiin tiloihin, joissa ne ovat paikallisten nähtävissä. Teoksia on ollut esillä mm. Hämeenkyrön kirjastossa, Ravintola Kehäkukassa, Sitomo Flow'er kukkakaupassa ja Veikon Kone kodinkonemyymälässä. Yhteisön sisällä työskenteleminen on olennainen osa työskentelyäni ja haluan olla dialogissa niiden ihmisten kanssa, jotka ovat fyysisesti ympärilläni.”

Kyläläiset teossarjaa ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Taideyhdistys, Pirkanmaan Kulttuurirahasto sekä Taiteen edistämiskeskus.